Διαλέξεις Συνέδρια Ερευνητικά Προγράμματα

 • 2000 - 2002 Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα: Begriff und Konzeption des Tragischen, υπεύθυνος καθηγητής: κ. Dr. Galle. (Ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Essen.)

 • Από το 2002 Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα: Porträt und Medien, υπεύθυνος καθηγητής: κ. Dr. Galle. (Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Thyssen-Stiftung.)

 • Μάιος 2003 Συμμετοχή με δημοσίευση στό XI. Συνέδριο για τη Γαλλική Λογοτεχνία (Romanistisches Kolloquium) με τίτλο «Aufklärung» που πραγματοποιήθηκε στο Würzburg. (Τίτλος δημοσίευσης: La fausse excuse. Sprache und Begierde bei Rousseau.)

 • Ιούλιος 2003 Διάλεξη στο διατμηματικό Literaturwissenschaftliches Kolloquium των Πανεπιστημίων Duisburg και Essen με τίτλο: Die Rhetorik des Fremden in der frühen Neuzeit. Columbus und die Kannibalen.

 • Μάιος 2005 Συμμετοχή με δημοσίευση στο Συμπόσιο του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τίτλο «Das Argument in der Literaturwissenschaft». (Τίτλος δημοσίευσης: Ein subtiler Tod oder der Blick des Anderen: E.T.A. Hoffmanns Sandmann und Jean-Paul Sartres Blick-Konzept.)

 • Νοέμβριος 2006 Ερευνητικό πρόγραμμα με χρηματοδότηση από το ΕΛΚΕ (κωδικός προγράμματος 70/4/8766) και τίτλο Περιμένοντας τους Βαρβάρους

 • Δεκέμβριος 2006 Συμμετοχή με δημοσίευση στο IΙ. Διεθνές Συνέδριο για τη Γερμανική Λογοτεχνία, που πραγματοποιήθηκε στη Σεβίλλη, Ισπανία (Τίτλος δημοσίευσης: Die Botschaft und ihre Auslegungen. Franz Kafka: Beim Bau der chinesischen Mauer.)

 • Φεβρουάριος 2007 Διάλεξη στο Διεθνές Συνέδριο για τη Γερμανική Γλώσσα και Λογοτεχνία «DACHL-IN» που πραγματοποιήθηκε στη Βαντοντάρα, Ινδία, με τίτλο «Ein altes Blatt». Identität und Alterität im Werk Franz Kafkas.

 • Mάιος 2007 Διάλεξη στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας «Μ. Καραγάτσης» που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, με τίτλο ΑΜΡΙ Α ΜΟΥΓΚΟΥ στο χέρι του Θεού.

 • Ιούνιος 2007 Δύο διαλέξεις ως επισκέπτρια   καθηγήτρια  στο Πανεπιστήμιο Schwäbisch Gmünd, με τίτλους Die literarische Moderne και Körper und Gedächtnis in der Moderne.

 • Νοέμβριος 2007 Συμμετοχή με δημοσίευση στο Διεθνές Συμπόσιο με τίτλο «Georg Trakl. Aπό τα μέσα του 19ου έως τον 21ο αιώνα», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. (Τίτλος δημοσίευσης: Ορφέως Προσωπεία. Η περίπτωση Τρακλ.)

 • Δεκέμβριος 2007 Διάλεξη στο Διεθνές Συνέδριο   «KTCOS Knowledge, Creativity and Transformations of Societies» που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, Αυστρία, με τίτλο Susanna oder la vergogneuse   nature de dames. Überlegungen zur Rehabilitation der Sinnlichkeit in der Aufklärung.(Η διάλεξη, με κάποιες τροποποιήσεις, δημοσιεύτηκε στα Διακείμενα.)

 • Φεβρουάριος 2008 Συμμετοχή με δημοσίευση στο Διεθνές Συνέδριο «Kulturbau» για τη Λογοτεχνία και τις Πολιτισμικές Σπουδές, Λισσαβώνα, Πορτογαλία. (Τίτλος δημοσίευσης: Das entsetzliche Bildnis. Anmerkungen zu E.T.A. Hoffmanns «Die Elixiere des Teufels».)

 • Απρίλιος 2008 Συμμετοχή με δημοσίευση στο συνέδριο «Μ. Καραγάτσης: Ιδεολογία και ποιητική» , Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα. (Τίτλος δημοσίευσης: Νησιά της ουτοπίας. «Το Χαμένο Νησί» του Μ.Καραγάτση.)

 • Μάιος 2008 Διάλεξη στο μεταπτυχιακό Kolloqium του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: Der kranke Königssohn. Einige Bemerkungen zu Goethes «Wilhelm  Meister».

 • Οκτώβριος 2008 Συμμετοχή με δημοσίευση στο συνέδριο για τα «100 χρόνια από τη γέννηση του Μ. Καραγάτση», Θεσσαλονίκη (Τίτλος δημοσίευσης: Έρως και Θάνατος. Ο μεγάλος ύπνος του Μ. Καραγάτση.)

 • Νοέμβριος 2008 Συμμετοχή με δημοσίευση στο συνέδριο «Γραφές της Μνήμης» της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, Αθήνα. (Τίτλος δημοσίευσης: Σώμα και Μνήμη στον Μοντερνισμό. Proust και Kafka.)

 • Δεκέμβριος 2008 Συμμετοχή με δημοσίευση στο IV. Διεθνές Συνέδριο για τη Γερμανική Λογοτεχνία, που πραγματοποιήθηκε στη Σεβίλλη, Ισπανία. (Τίτλος δημοσίευσης: Der Kranke Königssohn oder das zeitlose Bild im Sog der Zeit. Notizen   zu Goethes «Wilhelm Meisters Lehr und Wanderjahre».)

 • Φεβρουάριος 2009 Ερευνητικό πρόγραμμα με χρηματοδότηση από το ΕΛΚΕ (κωδικός προγράμματος 70/4/8766) και τίτλο Συγκριτική μελέτη ελληνικών και γερμανικών παραμυθιών. (Αυτή η έρευνα βρίσκεται υπό εξέλιξη)

 • 2009 - 2012 Υποτροφία της Humboldt Stiftung για την πραγματοποίηση έρευνας και συγκριτικής μελέτης με τίτλο: Warten auf die Barbaren. Kavafis – Kafka –Coetzee: Alteritätskonzeptionen im 20. Jahrhundert. (Ίδρυμα υποδοχής Universität Konstanz, υπεύθυνος καθ. κ. Dr. Koschorke.


 • Αύγουστος 2010 Διάλεξη στο ΧΙΙ. Διεθνές Συνέδριο της Internationale Vereinigung für Germanistik (IVG)-  Βαρσοβία, Πολωνία - Sektion 27 "Ich, Individualität, Individuum – kulturelle Selbstvergewisserung in der Literatur" με τίτλο „Er blickte wieder in sein Gesicht, aber zornig. „Wozu   zweimal“, sagt' er und zerquetschte sein Gesicht“. Einige Bemerkungen über die Rolle der Porträts als identitätsstiftende Instanz in Jean Pauls: „Titan“.

 • Νοέμβριος 2010 Συμμετοχή με δημοσίευση στο συμπόσιο "Friedrich Schiller Ποιητής – Δραματουργός – Στοχαστής" , Αθήνα. (Τίτλος δημοσίευσης: Φαντάσματα του Διαφωτισμού. Ο Schiller ως πρόδρομος του Γερμανικού Ρομαντισμού)

 • Απρίλιος 2011 Συμμετοχή με δημοσίευση στην Διεπιστημονική Ημερίδα Ελληνογερμανικές σχέσεις: Αλληλοεπιδράσεις στον πολιτισμό και στην τέχνη,  Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 Διοργάνωση Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας (Τίτλος δημοσίευσης: Η Ελλάδα του Γκαίτε)

 • Μάιος 2011 Διάλεξη στο Humboldt-Kolloquium „Wissenschaftskooperationen im Europa des 21. Jahrhunderts – Herausforderungen für das Humboldt-Netzwerk in Mittel- und Südosteuropa“ Bουδαπέστη, Ουγγαρία, 6.-8. Μαίου 2011 (Τίτλος: Barbaren und Wilden: Fremdbilder im Vergleich).

 • Ιούνιος 2011 Διάλεξη στο συνέδριο του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Γλώσσες και Πολιτισμοί σε (Διά)Δραση / Sprachen Und Kulturen In (Inter)Aktion» (Τίτλος: Frau und Tier: Die Tierbraut. Deutsche und griechische Varianten des Märchentypus AT 402 im Vergleich)

 • Ιούνιος 2011 Διάλεξη στο Forschungskolloquium - Research Colloquium που διοργανώνει η καθηγήτρια Aleida Assmann, Πανεπιστήμιο Konstanz, Γερμανία (Τίτλος: Literarische Aspekte der Lethe).

 • Νοέμβριος 2011 Διάλεξη στο πλαίσιο της  Ιγ΄ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης Του Τομέα Μνες  Αφιερωμένης Στη Μνήμη Του Παν. Μουλά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τίτλος: Τα πάθη του νεαρού Λέανδρου. Σημειώσεις για τον πολιτικό ρομαντισμό).


 • Δεκέμβριος 2011 Διάλεξη στο διεθνές συνέδριο για τον Heinrich von Kleist που διοργανώνει το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τίτλος: Χάινριχ φον Κλάιστ: ο μύθος Οικογένεια ή οι νουβέλες του Η Μαρκησία του Ο, Ο σεισμός στη Χιλή, και Ο έκθετος).

 • Δεκέμβριος 2011 Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στην Σχολή Καλών Τεχνών, στο  Τμήμα Θεατρολογίας (Τίτλος Οι περιπέτειες του τραγικού). 

 • Από τον Ιανουάριο 2012 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ»: «Χρυσαλλίς / Chrysallis Πολιτισµικές διαµεσολαβήσεις και διαµόρφωση του «εθνικού χαρακτήρα» στον περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα Eπιστημονική υπεύθυνη, καθηγήτρια κ. Άννα Ταµπάκη

 • Ιανουάριος 2012 Συμμετοχή με δημοσίευση στο συνέδριο  Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, Αθήνα.  «Η ποιητική του τοπίου», που πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 22 Ιανουαρίου (Τίτλος δημοσίευσης: Οι κήποι του Διαφωτισμού Δύο παραδείγματα: Rousseau: Julie ou la Nouvelle Héloïse και Goethe: Wahlverwandtschaften) 

 • Μάρτιος 2012 Διάλεξη στο διεθνές συνέδριο   με τίτλο History as a Foreign Country: Historical Imagery in South-Eastern Europe / Geschichte als ein fremdes Land: Historische Bilder in Süd-Ost-Europa του Τμήματος Γερμανικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Zagreb και του Τμήματος Εθνολογίας του Zadar, Κροατία (Zadar and Nin, 22-24 March 2012)  (Τίτλος: Literatur und Geschichte. Der Fall Kafka)

 • Απρίλιος 2012 Διάλεξη στο πλαίσιο εκδήλωσης του ινστιτούτου ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ με τίτλο   Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης και οι σημερινές «αναβιώσεις» της, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, (Τίτλος: Πολιτικοποίηση της αισθητικής και αισθητικοποίηση της πολιτικής: Η τέχνη στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης)

 • Νοέμβριος 2012 Διάλεξη στο διεθνές συνέδριο «Οι αδελφοί Grimm και το λαϊκό παραμύθι: αφηγήσεις, αναγνώσεις, μεταμορφώσεις» (Αθήνα 22 - 24.11.2012) (Τίτλος: Άνθρωποι και φίδια Τοτεμιστικά ίχνη σε γερμανικά και ελληνικά παραμύθια).

 • Δεκέμβριος 2012 Διάλεξη στο διεθνές συνέδριο «Γερμανικός Ρομαντισμός. Πρόσληψη και Κριτική» (Αθήνα, 14-16.12.2012) (Τίτλος: Hermann Broch oder Romantik).

Stand Dez. 2012