Επαγγελματική Δραστηριότητα

1986 -1993 Γραμματέας σε εταιρείες στην Αθήνα(Γαλβανοχημική ΟΕ, Gotrans OE, MOS Direct Marketing ΕΠΕ κ.ά.) 

1991 - 1998 Καθηγήτρια Γερμανικών σε φροντιστήρια στην Αθήνα (Μαλκογιάννη-Μούτσου, Ζαζάνης κ.ά.) 

1999 - 2005 Καθηγήτρια Ελληνικών στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο στο Wuppertal, Γερμανία. 

2000 - 2002 Επιστημονικός βοηθός στο Πανεπιστήμιο Essen στο τμήμα Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας με ερευνητικά και διδακτικά καθήκοντα. 

2002 - 2005 Επιστημονική συνεργάτις στο Πανεπιστήμιο Essen-Duisburg στο τμήμα Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας με ερευνητικά και διδακτικά καθήκοντα. 

Από το 2005 Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με αντικείμενο τη Λογοτεχνία του 20ου αιώνα. 

Από το 2006 Μέλος Συνεργαζόμενου Επιστημονικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην Θεματική Ενότητα Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας (ΕΠΟ 21). 

Από το 2007 Συνεργάτις του Διεπιστημονικού Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μετάφραση Μεταφρασεολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών με διδακτικά καθήκοντα. 

Από το 2009 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με διδακτικά καθήκοντα.

Από το 2010 Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με αντικείμενο την Γερμανική Λογοτεχνία και την Συγκριτική Γραμματολογία.