Πρόγραµµα «ΘΑΛΗΣ»: «Χρυσαλλίς / Chrysallis». Πολιτισµικές διαµεσολαβήσεις και διαµόρφωση του «εθνικού χαρακτήρα» στον περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα

Επιστημονική υπεύθυνη: καθηγήτρια κ Άννα Ταμπάκη
Συμμετοχή στην 3η ερευνητική ομάδα του προγράμματος: 

Θεωρήσεις διαπολιτισµικών σχέσεων και µεταφορών: Η εθνική γραμματεία ανάμεσα στο ξένο και στο οικείο.