Γερμανικός Ρομαντισμός

Πρόσληψη και Κριτική

στις 14, 15 και 16 Δεκεμβρίου 2012 
στο Μουσείο του Πανεπιστημίου Αθηνών
Θόλου και Κλεψύδρας 5, Πλάκα

Deutsche Romantik
Transformationen und Transgressionen


14.  15. und 16. Dezember

Hörsaal der Alten Universität Athen, 
Tholou und Klepsydrasstr. 5, Plaka 


Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. γιορτάζει  το 2012 τα  35 χρόνια από την ίδρυσή και σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνει το διεθνές συνέδριο με τίτλο «Γερμανικός Ρομαντισμός. Πρόσληψη και Κριτική». Το συνέδριο, που είναι δίγλωσσο (ελληνικά και γερμανικά), έχει  ως αντικείμενο του τον γερμανικό ρομαντισμό στις ποικίλες του εκφάνσεις, αλλά και την πρόσληψη του στην Ελλάδα

Der Fachbereich für Deutsche Sprache und Literatur der Universität Athen feiert 2012 sein 35-jähriges Jubiläum! In diesem Rahmen findet die literaturwissenschaftliche Konferenz unter dem Titel „Deutsche Romantik. Transformationen und Transgressionen“ statt. Die Tagung beabsichtigt, dem interessierten Publikum das Projekt „Deutsche Romantik“ in seinen vielfältigen Facetten umfassend zu präsentieren, sowie der wissenschaftlichen Diskussion über die Rezeption der deutschen Romantik in Griechenland beizutragen. Die Tagung ist zweisprachig (deutsch und griechisch).
Krähen auf einem Baum: Caspar David Friedrich

Πληροφορίες / Informationen