ΙΓ' Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση "Νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική από τον Διαφωτισμό έως σήμερα"


Ο Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών του Α.Π.Θ. οργανώσε από 3 έως 6 Νοεμβρίου 2011 την ΙΓ' Διεθνή Επιστημονική Συνάντησή του, με τίτλο:
"Νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική από τον Διαφωτισμό έως σήμερα"
Μπορείτε να παρακαλουθήσετε τις συνεδρίες της Συνάντησης  στο  http://www.lit.auth.gr/node/1195
Για να παρακολουθήσετε τα video πρέπει να έχετε εγκατεστημένο κάποιο Media Player, όπως RealPlayer, Microsoft MediaPlayer, VLC media player κ.ά.